Droomwerk en het ego

Terugkeren naar de droom

Bij Droomstudio Shelter36 werken de deelnemers met hun eigen dromen. Voordat we beginnen met droomwerken keren we terug naar de droom en het droombewustzijn. We keren terug naar de droom, omdat we ervan uitgaan dat de dromen een schat aan informatie bevatten, die we echter niet direct kunnen herkennen of begrijpen. Als we de taal van onze dromen leren verstaan, kunnen we de belangrijke informatie, die er als het ware in verborgen ligt, eruit filteren en daar ons voordeel mee doen. 

Samenwerken met het droombewustzijn

Dit gaat niet vanzelf, maar er zijn oefeningen voor, waarbij ik de deelnemers begeleid. Door terug te keren naar het droombewustzijn, kunnen we – terwijl we wakker zijn – de droom verder verkennen, een bepaalde vaardigheid trainen, in gesprek gaan, iets zoeken of ontdekken, maar dus ook verder dromen of zelfs herschrijven. Wat ik daarbij echter wel heel belangrijk vind, is dat je je daarbij laat leiden door de droom en niet door je ego. In de droom met Tommy, waar ik een tijd terug in een column over schreef, is dit heel duidelijk: ik hoor een stem en geef gehoor aan die stem, in vertrouwen op de diepe wijsheid van dat oneindige, grootse Mysterie.

De functie van het ego

Naarmate je het droomwerk traint en een bewuste dromer wordt, zal je het verschil gaan merken en kun je de samenwerking met het onbewuste gaan ontwikkelen. Naarmate je vertrouwen daarin groeit, kan je ego de controle laten varen en zal je steeds creatiever worden in die samenwerking. De droom verder dromen, er een draai aan geven, ingrijpen en aanpassen is dan niet langer een handeling, die wordt ingegeven door een controlemechanisme, maar een creatief proces, waarbij je je laat leiden door de inzichten, die je werden aangereikt via de droom. Het gaat er dus om het ego in zijn eigenlijke functie terug te zetten en van daaruit een creatief ego te ontwikkelen. Deze ego-functie kan vervolgens bewust worden ingezet in de samenwerking met het Onbewuste, daar waar de dromen wonen.

Een creatief proces

Droomwerk is een (wat mij betreft DE) manier om het creatieve ego te ontwikkelen en deze samenwerking tot stand te brengen. Deze samenwerking betreft een creatief proces. Het gaat daarbij dus niet alleen om het persoonlijke proces, dat je bewust kunt meemaken en volgen, maar ook het onzichtbare proces, dat veelal niet te sturen valt en waar je geen controle op hebt. Dit proces gaat door achter de schermen en vindt veelal onbewust plaats. De meeste kunstenaars kennen dit als een soort incubatietijd. In wezen laat je het handelen en het doen los, alsook je controle of je behoefte om het te bedenken, te forceren, iets te willen, of vanuit je persoonlijke bewuste te beïnvloeden. In het begin van het creatieve proces is er slechts een droom, een gedachte, of misschien is het veel minder dan dat, een vage impuls of een prikkeling. Deze laat je echter niet los. Je zaait en wacht……

Francisca te Brake

www.shelter36.nl ; www.pact23.com ; www.facebook.com/Shelter36/

‘Winter-dreaming’, mixed media, Pact23.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.