Column ‘De sprong’

Onlangs had ik een indrukwekkende droom met een springend hert in de hoofdrol. De droom lijkt verband te houden met ontmoetingen met dieren, die ik had tijdens wandelingen, zoals de bewuste ontmoeting met een reebok in de uiterwaarden, die naar me toe kwam, nadat ik een prayer had uitgezonden. Misschien herinner je je wat ik schreef over een droom met een ree, die voorafging aan deze real-life ontmoeting met de reebok. Dit heb ik ervaren als een magisch moment: de magie van de droom wordt verbonden met een real-life experience, alsof je door een spiegel stapt. Ik doel daarmee op de magische spiegel of wand, zoals die muur op het perron, waar Harry Potter en zijn maatjes doorheen stappen, op weg naar Zweinstein, of de kolossale ijswand in de volgende droom:

In deze droom staat het droom-ik met een groep poolberen voor een reusachtige ijswand. Er is een bepaald moment, dat buiten de tijd lijkt te bestaan en de beren wachten tot het zover is; het is een magisch moment, waarop we gezamenlijk en gelijktijdig springen. Het is precies dat moment waarop we dwars door de wand kunnen gaan, een wand, die voor het oog massief en ondoordringbaar is. Eenmaal door de wand blijkt het droom-ik één met de groep beren: ze beweegt zich als een beer met de beren over de witte vlakte, waarbij ze zich ontfermt over een jonge beer, die gewond is. Ze begeven zich naar een plek van heling, een helende cirkel.

Een muur of wand zal voor iedereen een andere betekenis hebben; er bestaan ook vele soorten sprongen, in allerlei vormen en maten. In de droom met het hert is er geen sprake van een wand, maar wel van een magische sprong:

In de droom met het hert is er geen sprake van een wand, maar wel van een magische sprong. In deze droom bevindt het droom-ik zich in een wijds en uitgestrekt landschap en ziet in de verte tot haar grote verrassing een hert met gewei (of is het een eland?) in de top van een boom. Verderop in de droom ziet zij hoe het hert een sprong maakt naar een andere boom, die op enorme afstand van het hert aan de horizon staat. Het lukt hem echter om de boom te bereiken en daar met zijn hoeven houvast in te vinden. Het droom-ik ziet nu ook de prachtige roodbruine kleur van het hert, als een schittering van goud. Vanuit de 2e boom springt het hert naar de horizon en het hemelgewelf daarboven. Voor de ogen van het droom-ik vindt er een transmutatie plaats: zij ziet hoe het hert een hemellichaam wordt, die haar reis langs het hemelgewelf begint. Het droom-ik gaat geheel op in deze overweldigende transitie en voelt zich intens vervuld en dankbaar.

‘De Sprong’, mixed media, z/w

‘De Sprong’, mixed media, z/w

Na deze numineuze beleving besefte ik dat er aspecten van eekhoorn in de droom waren opgenomen. Tijdens een wandeling in de buurt van Odoorn zag ik vlak voor me een roodbruine eekhoorn. Ik was blij verrast om het prachtige dier zo dichtbij te zien, zo duidelijk in beeld, knabbelend aan iets dat op een appel leek. De eekhoorn sprong na een tijdje weg en rende daarna met grote snelheid via een boomstam omhoog. Even was het uit beeld, daarna zag ik het weer, springend van tak naar tak. Vervolgens zag ik hoe het dier met een enorme sprong naar een aangrenzende boom vloog. Schitterend om te zien.

Ik sluit deze column af met een uitspraak van Hal Stone, co-creator en inspirator van de Voice Dialogue movement: ‘For me, my dreams express a new and deepening phase of where the Aware Ego process moves us in our evolutionary journey of consciousness.’

Francisca te Brake Professioneel droomwerker, trainer en kunstenaar. www.Shelter36.nl / www.Pact23.com