Het wat en hoe van droomwerk

‘EXPLORING THE INNER WORLD OF YOUR DREAMS’

Het Wat en Hoe

Wat zijn dromen
Dromen zijn energetische processen, die in onze hersenen worden omgezet in beelden. De droomtaal kennen we dan ook als een beeldtaal, vol van symbolen en raadsels. De droom wordt vaak als een verhaal of film beleefd. Als dromer maak je daar deel van uit. Tijdens het dromen zijn andere hersengebieden actief dan wanneer je wakker bent. Dit zorgt voor een omgedraaide verwerking van informatie. We nemen geen informatie waar van de buitenwereld, maar ontvangen informatie van binnenuit. De taal van dromen is eigenlijk de taal van je ziel, de taal die diep van binnen komt en verbonden is met je persoonlijke en het collectieve onbewuste.

Wat is droomwerk
Droomwerk is een manier of werkwijze om met de droombron te communiceren. Bij de term ‘droombron’ kun je denken aan een bron in het onbewuste, die de dromen voortbrengt. Ik gebruik de term ‘onbewuste’, omdat de term ‘onderbewuste’ vaak geassocieerd wordt met: ‘zich in hiërarchische zin ergens onder bevinden’ of ‘minder waardevol zijn’, of ‘nutteloos zijn/geen betekenis hebben’. Aangezien wij in een maatschappij leven, waar de nadruk vooral op ons rationele vermogen ligt en we sterk verbaal zijn ingesteld, bestaat die neiging en vinden we het zelfs normaal om dromen als ‘bedrog’ te ervaren en er dus ook geen of nauwelijks aandacht aan te besteden. We zijn voornamelijk naar buiten gericht. Daarmee ontnemen we onszelf de kans om de enorme wijsheid en potentie van dromen te benutten.

Waar staat die ijsberg voor
Als je de illustratie van de ijsberg goed bekijkt, zul je beseffen, dat het eigenlijk bijna noodzaak is om je dromen serieus te (gaan) nemen. Gelukkig is droomwerk heel erg boeiend en echt de moeite waard. Daar kom ik na de illustratie op terug. Eerst de illustratie, kijk er goed naar:

De ijsberg als metafoor voor (on)bewuste processen


Zoals je kunt zien, bepaalt het ONBEWUSTE (wat we dus in onze cultuur vaak ‘onderbewuste’ noemen) 80-90 % van je gedrag(!) Als je dit tot je door laat dringen, zul je beseffen hoe immens en invloedrijk de power van het onbewuste is. Kijk ook nog maar eens naar de oranje pijl en waar die voor staat. Hiermee benadruk ik opnieuw het belang van droomwerk.

Waarom droomwerk
Dromen geven niet alleen informatie over die oranje pijl, of innerlijke processen en thema’s, die actueel voor je zijn. Ook zijn zij een bron van inspiratie: nieuwe ideeën, verborgen talenten, uitvindingen en kunst zijn hier te vinden.
Dromen laten ons in hun eigen taal zien waar we staan en wat er nodig is om een bepaald doel te bereiken, wensen te verwezenlijken, problemen op te lossen, belangrijke keuzes te maken, of hoe je het beste om kunt gaan met klachten of ziektes. Zij wijzen tevens de richting, die je kunt gaan. De informatie die via dromen naar de oppervlakte komt, kan dus zeer waardevol zijn.
Droomwerk helpt ons de waardevolle informatie en de richting, die gewezen wordt, uit de droom te halen/filteren. Van daaruit leer je de vertaalslag te maken naar je dagelijkse leven, werk en relaties en blijkt de droombron een wijze gids. Ook leer je wat het betekent om werkelijk creatief te zijn en out of the box te denken.

Wat is er zo boeiend aan droomwerk
Met dromen werken is bijzonder en boeiend, omdat dromen waardevolle informatie bevatten, jou op weg kunnen helpen naar heling en transformatie of je op praktische wijze kunnen bijstaan. Droomwerk brengt een persoonlijk proces op gang, wat je enorm kan ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling en de uitdagingen op je pad. Verder is de taal van dromen een soort geheime taal, die je dient te decoderen. Het gaat er bij droomwerk om deze taal te leren verstaan en te vertalen naar je eigen leven. Je kunt het vergelijken met diepzeeduiken en het zoeken naar een schat, die op de bodem van de zee verborgen ligt. Je wilt daar gaan zoeken, maar de uitrusting ontbreekt en je merkt, dat je bepaalde vaardigheden en technieken nodig hebt. Door middel van droomwerk werk je aan die uitrusting en leer je de nodige vaardigheden, waarna je op verkenning uitgaat. Gevorderde droomwerkers verkennen de diepere lagen van hun dromen en kunnen gaan focussen op een serie dromen en de rode draad die door hun droomleven loopt. Daarmee verdiepen ze ook hun eigen proces. Verder bestaat de mogelijkheid om je op lucide dromen te gaan richten.

Basishouding droomwerk bij Shelter36
Net als bij het diepzeeduiken geldt dat je eerst zorgt voor de basis. Daarom heb ik richtlijnen geformuleerd, die je ondersteunen bij het droomwerk. *
Wat ik hierboven beschrijf, klinkt heel bijzonder en waardevol, maar vraagt om een speciale insteek en benadering, waarbij je je innerlijke zintuigen steeds verder ontwikkelt en meer en meer gaat afstemmen op de signalen van het onbewuste. De dromen komen namelijk vanuit het onbewuste aan de oppervlakte van je bewustzijn. Met droomwerk ontwikkel je de samenwerking tussen bewust en onbewust. Je zult merken dat je een (speur)neus krijgt voor de informatie, die in de droom verpakt zit.
Bij droomwerk gaat het niet alleen om je persoonlijke proces en de verdieping, maar raakt je bewuste persoonlijke proces aan onbewuste persoonlijke en universele processen. De droommaterie is wat dat betreft bijzonder interessant, maar vraagt dus ook een investering en commitment van je. Ook dit maakt belangrijk onderdeel uit van de basishouding. Er worden praktische oefeningen en methodes aangereikt om je daarin te begeleiden.
Overigens ben ik altijd bereid om technieken en methodes toe te lichten, voor degene die interesse heeft.
* Deze richtlijnen worden toegezonden als bijlage, voordat iemand komt droomwerken, of voordat een consult plaatsvindt. De richtlijnen kun je tevens vinden op de volgende pagina: http://shelter36.nl/richtlijnen-voor-droomwerk/

Voor wie
Shelter36 droomwerk en individuele droomwerk-sessies zijn geschikt voor beginnende en gevorderde dromers en droomwerkers, die willen leren (van) dromen, die met hun eigen dromen willen (leren) werken en verder voor alle dromers, die de basis willen leggen voor droomwerk en hun persoonlijke reis, of deze willen verdiepen.
Je kunt terecht voor persoonlijke consulten, workshops of het droomwerken in een kleine groep. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Voor prijzen, zie flyer en website.

Wanneer niet
Droomwerken in een groep is niet geschikt als er sprake is van contra-indicatie: dit kan o.a. het geval zijn bij ernstige ziekte of verslavingen, ernstige psychische problemen, een traumatische gebeurtenis, een stoornis, e.d. Droomwerken tijdens een individueel consult kan in veel gevallen wel. Neem bij twijfel gerust even contact op.

Door wie
Het Shelter36-droomwerk en de individuele sessies worden begeleid door Francisca te Brake, professioneel droomwerker, healer en kunstenaar.

Het contact met het onbewuste (waar de dromen wonen) betekent een enorme verrijking, een reis naar binnen, die vol is van leven, pure potentie en ongekende wijsheid. Verdieping, empowerment en bezieling zijn voor mij centrale thema’s binnen het werken met dromen. Ik bied droomwerk-sessies en workshops aan, waarbij ik je begeleid op deze reis naar en door de magische wereld van het onbewuste.’
Meer informatie over mij en het droomwerk, zoals ik het aanbied, kun je vinden op: http://shelter36.nl/info-consulten-contact/

Ook schrijf ik columns voor het Droomjournaal van de Vereniging voor de studie van dromen (de VSD) en plaats ik regelmatig artikelen op social media en mijn blog: zie http://shelter36.nl/columns/ en https://www.facebook.com/Shelter36/

Droomstudio Shelter36, Deventer