Collapse bestuurslid in gesprek met verslaggever

Iedereen of vrijwel iedereen weet inmiddels van het bestaan van The Collapse, die door het bestuurslid in gesprek met de verslaggever als ‘stroming’ wordt aangeduid. Hoe de Collapse is ontstaan en wat het verband is met het gedachtegoed van James Hillman, Gurdjieff, the Risk Society van Ulrich Beck, de alchemie en Giving thought to the Moon, een recentelijk mixed media werk van mij, is zo 1,2,3, niet uit te leggen. Mogelijk kom ik daar nog op terug. Feit is dat ik me herhaaldelijk door uiteenlopende gedachten, vindingen, theorieën en filosofieën heb laten beïnvloeden en inspireren, dat dit echter altijd gepaard gaat met zelfonderzoek, introspectie, studie, plus mijn persoonlijke en numineuze ervaringen.

Deze audio opname van het gesprek tussen verslaggever en bestuurslid, laat in feite alleen de stem van het bestuurslid horen. Ondanks het gemis van de stem van de verslaggever, zul je de context toch volledig kunnen begrijpen, als je goed luistert. Je zult dan ook merken dat het gesprek telefonisch heeft plaats gevonden en dat dit de reden is voor de ietwat eenzijdige opname.

Dat het geluidsbestand op Shelter36.droom staat, heeft ermee te maken dat het een overlapping met mijn droomwerk en filosofie betreft, plus een heel praktische reden: WordPress biedt de maker een eenvoudige tool om geluidsbestanden (zoals deze MP3) te publiceren. Dit geldt helaas niet voor Blogspot.

Voor nadere informatie over The Collapse en haar maker, degene die de ervaring, die The Collapse heet te zijn, bezield heeft en daar dieper in door probeert te dringen, nu blijkt dat het een autonoom proces is, verwijs ik naar Pact23.blogspot.com. Voor nadere informatie over The Collapse, een uitgebreide toelichting en zelfs de handleiding verwijs ik naar Pact23.blogspot.com. Je kunt uiteraard ook even een bericht doen, als je nadere informatie of een gesprek wilt.

Veel inspiratie gewenst

Francis(ca) te Brake/la BraqueGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.