Samsarische dromen

It is said that the Key is broken and that we need to find the Smyth. It is also said, that the Smith is gone, as in our era, genuine smiths can’t be found anymore.
So the question is: ‘Is there any hope for humans?’

(Uit ‘Wolf and the hidden Key‘, a Pact23 short film.)

Angst voor het object

Een beangstigende ervaring tijdens een droom noemen we een nachtmerrie. We benaderen daarmee een beangstigende ervaring als een ‘object’, iets concreets, dat op zichzelf bestaat en bovendien alleen tijdens het slapen plaatsvindt. Het ‘verdingussen’ draagt risico’s met zich mee, zoals Carl Rogers al eens beweerde in het kader van zijn droomwerk, maar pas echt duidelijk wordt als je dit zelf ervaart en als zodanig kunt plaatsen.

‘Wil er in de geest angst voor iets ontstaan, dan moet er sprake zijn van een sterk verdichte, lastig te hanteren concretisering. Het object wordt als zeer bedreigend gezien’. (blz.148 uit ‘Wakker dromen’, Alan B. Wallace)

Samsara

Iedere gedachte vertegenwoordigt een bepaalde kracht of energie. Een ongetrainde geest kent veel angstige gedachten. Ofschoon een nachtmerrie of angstdroom geen inherent bestaan kent, wordt ze wel als bedreigend ervaren. Dit kan alleen vanuit de visie van een subject, het ik.

Een nachtmerrie laat meestal een diepere laag van een werkelijkheid ervaren, die het ik als zeer beangstigend ervaart en dan ook afwijst, ontkent, of wenst te verdringen. Een nachtmerrie kan zo overweldigend, zo levensecht en horror zijn, dat je je misschien niet eens kunt voorstellen dat er enig verband met jezelf en met jouw leven zou kunnen bestaan. Het liefst zou je de nachtmerrie weer terugduwen, ofschoon je geen idee hebt waar ze vandaan kwam. Het kan dus gebeuren dat de informatie opnieuw verdrongen wordt.

Nachtmerries duiden vaak op angsten, die vanuit het dagbewustzijn in de droom geprojecteerd worden. Zolang je geest niet getraind is, ben je daar als het ware een slachtoffer van, zoals het ‘droom-ik’ in de nachtmerrie. Dromen, die ik-gericht zijn, worden in de traditie van de Tibetaanse droomyoga ‘samsarische dromen’ genoemd.

(* samsara: in cirkels ronddraaien: In het boeddhisme en hindoeïsme betekent dit het rad van lijden: de cyclus van dood en wedergeboorte, zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma.)

Proceswerk

Het droomwerk beschouw ik als een proces, dat in gang gezet wordt door een droom. De droom is dus vertrekpunt. Het droomwerk is het medium dat je helpt je schaduw bewust te worden en te integreren plus de geest te oefenen. Dit betekent dat je je gewaarwording en aandacht traint en het denken observeert en onderzoekt. Zelfonderzoek gaat gepaard met het onderzoek van de verschijnselen in de droom. Je leert het niveau kennen dat het substraatbewustzijn wordt genoemd. Dit kun je zien als een laag of dimensie van waaruit de verschijnselen zich manifesteren. Deze doen zich voor aan je geest, het ‘ik’ wordt er zich bewust van. De verschijnselen in de droom (of de film, waar je deel van uitmaakt) zijn dus de manifestaties van de energieën, die via de droom aan de oppervlakte komen en zo bewust worden.

‘Own your shadow’, mixed media, 2018, Pact23

Verbinding verbroken

Zowel tijdens als na een droom kun je oefenen met de mentale constructies, die zich als objecten, omgeving, gebeurtenissen, personen of droom-ik voordoen, maar in wezen geen inherent bestaan kennen. Uiteindelijk leer je met de energieën en de gelaagdheid te werken en kun je het proces gaan verdiepen. Je wijst de droom dus niet af als niet bestaand, maar leert dit ‘niet bestaan’ te doorgronden. Dat is een totaal andere insteek dan die wij in onze cultuur kennen, waar dromen nog steeds als bedrog worden beschouwd en net als sprookjes niet serieus worden genomen. Deze ingesleten houding staat feitelijk haaks op de beoefening.

Samsarische dromen

Veel dromen zijn een afspiegeling van het gewoontebewustzijn, dat overdag actief is. In de boeddhistische droomyoga worden -zoals ik hierboven al schetste- dergelijke dromen als ‘samsarisch’ beschouwd. Samsarische dromen kenmerken zich door hun ik-gerichtheid. Het is belangrijk zulke dromen als zodanig te herkennen, als je er namelijk teveel waarde aan hecht, loop je het risico in je persoonlijke drama verstrikt te raken. In onze ik-gerichte cultuur is dit risico extra groot: we zijn er namelijk aan gewend dat deze drama’s als vanzelfsprekend ons dagelijks leven bepalen. Samsara is dus eigenlijk de nachtmerrie waar we ons overdag in begeven, maar die door de meeste mensen niet als zodanig herkend wordt. Het is echter wel mogelijk jezelf te trainen met behulp van dergelijke dromen, juist een nachtmerrie leent zich daar uitstekend voor.

In het diepe springen is echter geen optie zonder professionele begeleiding. Wel kun je in je eigen tijd en tempo en op je eigen locatie gebruik maken van een format voor tweetallen. Deze heb ik ontwikkeld voor mensen die hun dromen willen delen en op een fijne en respectvolle manier droomwerk willen toepassen.

Voor meer informatie en aanmelden: zie: https://youtu.be/h_nYh0Dw_0c

Zodra je beseft dat het waakleven als een droom benaderd kan worden, zul je in staat zijn anders naar de realiteit van alledag te kijken en begint er een nieuw avontuur voor je. Bij Shelter36 en het Droomcafé werk je o.a. aan je symbolische houding, luciditeit en de speurneus-attitude. Kortom: je wordt een wakkere dromer bij Shelter36 en het (online) Droomcafé. Meer over het belang van dromen delen en droomwerken vindt je op mijn profiel droomvereniging.nl/professionals-overijssel en http://shelter36.nl/shelter/dromen.htm Heb je daarna nog vragen of behoefte aan professionele begeleiding, mail me dan gerust: friejorself@gmail.com

Francis-ca te Brake, kunst en droomwerk shelter36.nl/shelter/dromen.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.