Column ‘Confusing space’

Met de Corona golf lijkt er een transitie in gang gezet te zijn van kosmische proporties. In tijden van transitie lijkt onze alledaagse werkelijkheid veel grilliger en confusing dan normaal. Dit heeft enorme impact op ieders dromen, relaties en werk. Ook vermoed ik dat veel mensen juist daardoor tot het besef komen dat niet alleen de nacht dromen voortbrengt.

Ik heb zelf een zeer intensieve periode achter de rug, waarbij archetypisch materiaal zich met grote heftigheid manifesteerde via dromen, synchroniciteit en indrukwekkende gebeurtenissen. ‘Confusing space’ alom. Om enig idee te krijgen wat ik met confusing space bedoel, verwijs ik alvast naar een 1e werk van mij, waarbij dit thema een rol speelt: ‘Wolf and the hidden key’: https://www.youtube.com/watch?v=VTQGeMBDnOw

Kunst, confusing space en dromen houden verband met elkaar, dit was ook de reden voor een student aan de fotovakschool om mij te benaderen met vragen, ik ben namelijk zowel kunstenaar als droomwerker. De volgende 2 vragen vormen de basis voor deze column:

-In hoeverre komen dromen voor binnen de kunst?

-Heb je zelf wel eens werk gemaakt geïnspireerd op je dromen?

In hoeverre komen dromen voor binnen de kunst?

Veel, maar dat dien je niet heel letterlijk te zien: kunstenaars zijn per definitie gericht op de bron van creativiteit en expressie, hier komen in wezen ook de dromen uit voort. Je zou de vraag ook anders of omgekeerd kunnen stellen: of kunsten voorkomen in dromen.

Dromen kunnen aanleiding zijn om werk te maken, maar ook een bepaalde trigger, gebeurtenis of ingeving overdag kunnen aanleiding zijn.

Zo heb ik ooit een project geïnitieerd over (solitaire) bijen, nadat een bij tot 3 x toe in mijn  woonkamer vloog, terwijl ik tegelijkertijd berichten over the collonial collapse disorder in Amerika las. Synchroniciteit? Het initiatief werd uiteindelijk een stichting, we hebben meerdere projecten gerealiseerd, verder ook een gaaf boekje, gadgets e.d. Ook won ik een Terre de femmes milieuprijs van de Yves Rocher foundation.

Verder bleek een online Wim Hof training van 10 weken aanzet te zijn voor een soort queeste, die begon met een periode van catharsis. Dit inspireerde me om werk te maken dat betrokken is op de Maan en de Albedo-fase in de alchemie. Vooral het 2e deel van die fase kan confusing zijn.

Giving thought to the Moon

Qua dromen en droomwerk was ik afgelopen jaar geboeid door de magische wand, die in enkele dromen en trance reizen een rol speelde. Dit intrigeerde me dusdanig, dat ik het als thema langere tijd met me mee droeg. Door het mee te dragen vindt er een soort shift plaats in het onbewuste en tegelijkertijd is daar de incubatie. Het mysterie van de magische wand, dat ik wens te onderzoeken en te beleven, lijkt het onbewuste te activeren en in haar eigen tijd en ritme geeft ze daarover signalen af. Ik stel me daarbij op als een soort medium of detective, een houding waartoe ik deelnemers, die komen droomwerken, ook altijd uitnodig.

De magische wand bleek uiteindelijk aan beide kanten magie te bevatten, toen ik droomde over een ree, dat zich naast me op het hoofdkussen vleide en een numineuze ervaring daarna, waarbij een reebok in de uiterwaarden gehoor gaf aan mijn prayer. Ik maak daar beslist nog een keer werk over. 😉

Mijn persoonlijk bewustzijn is van belang voor de keuzes, het onderzoek, stappenplan en de praktische handelingen, althans, zo zou je het kunnen zien. Ik vind het tevens belangrijk om in de beginfase vanuit meerdere standpunten te opereren en te ontwikkelen. Ik betreed voortdurend nieuw terrein. Zo hield ik me afgelopen week bezig met generatieve kunst en de ontwikkelingen daarvan in de huidige tijd. Verder heb ik voor het eerst een (Venus)beeldje laten gieten uit siliconen, een materiaal dat me na het nodige vergelijken en onderzoeken het meest geschikt leek. Het beeldje was van 5 tot 20 juni jl. te zien in de Bergkerk te Deventer, het maakte daar deel uit van een wand met werken van Deventer kunstenaars. 

Art quote John Cage

Zoals je kunt lezen gaat veel van mijn werk (net als bij droomwerk) gepaard met intensief (zelf)onderzoek, het verzamelen van informatie, het genereren van ideeën en een ontwikkelproces. Dit alles voedt de inspiratie voor het nieuwe werk. Ik tune in op de golflengte van het onbewuste, maar evengoed kan het ook overwhelming zijn. Feit is dat ik er ontvankelijk voor ben en dat het steeds opnieuw een avontuurlijke reis blijkt te zijn. Deze voert me regelmatig naar ’the Unknown’, waar Confusing space een vaste gast lijkt te zijn.

Kortom: Het vraagt een behoorlijke inzet, toewijding en committment, waarbij ik me zoveel mogelijk onbevooroordeeld open stel voor de informatie uit andere werkvelden of interessegebieden alsook in het contact en de wisselwerking met het (collectief) onbewuste. Net als bij droomwerk dienen we voorbij het ego te reiken en zelfs voorbij de wetenschap. Het is deze ruimte die aan de grens van de chaos verkeert, die (voor autonome kunstenaars) het meest vruchtbaar is. Natuurlijk is dit niet zonder gevaar, je kunt immers niet langer op safe gaan. Ik maak hier dan ook onderscheid tussen het begeleiden van deelnemers bij hun droomwerk en het maken van autonome kunst.

Heb je zelf wel eens werk gemaakt geïnspireerd op je dromen?

Veel van mijn werk is geïnspireerd op dromen, maar ik neem vrijwel nooit de letterlijke droom, zoals die zich manifesteerde, als uitgangspunt. De reden daarvoor is dat ik de diepere lagen opzoek en dus pas verderop in het droomwerkproces en de incubatie tot vormgeving kom. Het gebeurt vaak wel dat ik na een droom een impuls ervaar tot schilderen, iets op te zoeken of  aan te schaffen. Ik geef daar meestal aan toe. Dit is dan de eerste input waar ik in de weken of maanden erna op voortborduur. De droom letterlijk te illustreren is voor mijn autonome werk dus meestal geen optie. Bij het droomwerk kan het echter een prima hulpmiddel zijn. Het gaat uiteindelijk om de aanzet tot transformatie en heling, die je vanuit de droom aangereikt krijgt.

“We are going to the moon that is not very far. Man has so much farther to go within himself.” Anaïs Nin

Bijdragen over confusing space, transitie, beeldend werk, performances e.a. kun je vinden via mijn blogspot: pact23.blogspot.com en mijn website: www.pact23.com

Verder ben je van harte welkom in de Shelter droomstudio voor droomwerk en privéconsulten. Gedurende de maanden oktober en november krijg je maar liefst 50% korting!

Francisca te Brake

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.