Objectiveren/Actualiseren

De oorspronkelijke droom is een energie-ervaring, een dynamisch krachtenveld, waarbij energieën van verschillende frequenties samenkomen. Ons brein zet deze energieën om in beelden, zodat de droom als een film ervaren wordt, waarbij de dromer een rol speelt. Op die manier is de ervaring voor ons begrijpelijker en gemakkelijker te onthouden. Het brein kan de beelden ook in begrippen vertalen.

De betekenis van objectiveren is: objectief beschouwen: benaderen van het object zelf, los van de subjectiviteit.

Objectiveren betekent de droom als een autonome, onafhankelijke eenheid te beschouwen. Je kunt het vergelijken met een concert of een film. Het feit dat jij een bepaalde droom hebt gedroomd wil niet zeggen dat de droom in je bezit is, of dat je daar controle over hebt. Integendeel. Objectief droomonderzoek is erop gericht de inwendige structuur van de droom bloot te leggen, het droomweefsel als het ware uit te rekken, het materiaal en de gelaagdheid ervan te onderzoeken, etc. Je neemt het landschap, de sfeer en het klimaat van de droom waar. Ook stel je vast of en welke elementen, personages en handelingen er voorkomen. Ook wordt het droom-ik gevolgd, zijn/haar rol(len), relaties, handelingen, uiterlijk, etc. Het droom-ik wordt ook objectief beschouwd, dus met afstand, als bij een object.

Actualiseren

Actualiseren betekent realiseren of verwerkelijken.

Actualiseren van een droomsituatie betekent dat je de potentie ervan onderzoekt door de droom energetisch te benaderen. Je verschuift daarmee je aandacht naar de energie achter het beeld of de situatie. Het energetisch ervaren van een droombeeld betekent dat je je meer en meer in de droom zelf verplaatst. Je ervaart van hieruit de verschillende dynamieken en bewegingen in de droom. Meestal doen we dit door te starten vanuit het droom-ik. Het droom-ik wordt dan niet langer geobjectiveerd, maar je verplaatst je daarin, je identificeert jezelf ermee.

Daarna kun je -als de situatie zich aandient- een passende actie omschrijven die je toepast in je dagelijkse leven. Maak het actieplan niet te groot, kleine stappen zijn beter te behappen.

NB:

Ga ervan uit dat alles mogelijk is en stel je daarvoor open, zonder dit zelf in te vullen, te fantaseren of te bepalen. Respecteer de droom als een autonoom krachtenveld. Houdt die intentie zoveel mogelijk aan gedurende je droomwerk. Als je merkt dat je (ego) afgeleid wordt, of gaat invullen, controleren, etc. Neem dan een stap terug en geef jezelf de ruimte en de tijd om je aandacht weer vrij te maken.

Mocht je tijdens het droomwerk afdwalen van de eigenlijke droom, keer dan terug naar de waarnemer in jezelf: maak je aandacht opnieuw vrij, zodat je vanuit een neutrale positie terug kunt keren naar de droom en van daaruit weer naar het droombeeld.

Blijf gedurende het droomwerk altijd ook bij jezelf ervaren wat er gebeurt.

Veel inspiratie en inzicht gewenst

Francis te Brake, Shelter36.nl/Pact23.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.