Droom immersie

Droomwerk op basis van een droombeeld/object of symbool

Hieronder beschrijf ik een droomwerk-oefening, die je in 2-tallen kunt uitvoeren. Immersie betekent onderdompeling. Bij deze methode neem je 1 droombeeld/figuur of object uit je droom als uitgangspunt. Je maakt een keuze voordat je deze techniek toepast. Omdat het een droomwerk-oefening betreft, die een krachtige uitwerking kan hebben, is het raadzaam (zeker in het begin) een droombeeld te kiezen, waarbij je je veilig voelt. Dromen die je als nachtmerrie, traumatiserend of schokkend ervaart, kun je beter inbrengen tijdens een individuele sessie. Zie: https://shelter36.nl/info-consulten-contact/

Randvoorwaarden en aandachtspunten

Ga ervan uit dat alles mogelijk is en stel je daarvoor open, zonder dit zelf in te vullen, te fantaseren of te bepalen. Respecteer de droom als een autonoom krachtenveld. Houdt die intentie zoveel mogelijk aan gedurende het droomwerk. Als je merkt dat je afgeleid wordt, of gaat invullen, controleren, etc. Neem dan een stap terug en geef jezelf de ruimte en de tijd om je aandacht weer ‘vrij’ te maken. Zie ook: https://shelter36.nl/droomwerk-voorbereiden/

Voor de facilitator geldt: Als je merkt dat één van jullie afgeleid wordt, of gaat invullen, projecteren of interpreteren: geef dit dan aan en stel voor terug te keren naar de droom. Mocht je zelf tijdens het droomwerk afdwalen van de eigenlijke droom, of als de aandacht verslapt: Keer dan terug naar de waarnemer-positie: maak je aandacht opnieuw vrij, zodat je vanuit deze neutrale positie terug kunt keren naar de droom en de aandacht voor de dromer.

Blijf gedurende het droomwerk altijd ook bij jezelf ervaren wat er gebeurt.

Er kunnen situaties ontstaan, waarbij een van jullie zich onveilig voelt, dit kan ook voor jullie beide gelden. In zo’n geval dien je dit te communiceren. Het is dan aan de facilitator om te vertragen, afstand te houden of een pauze in te lassen. Dromer zou eventueel een locatie in de droom kunnen kiezen, waar zij/hij zich op haar/zijn gemak voelt en zich even terug kan trekken. Je kunt vervolgens de draad weer oppakken en het contact met het droom-ik herstellen. Soms kan het echter nodig zijn om het droomwerk te stoppen/af te ronden. Dit laatste raad ik je aan, als het opnieuw onveilig voelt of als het onbehapbaar voor je wordt. Blijf communiceren met je droomwerkpartner.

1. Voorbereiden op het droomwerk.

Kies een ruimte waar je ongestoord kunt werken, neem de tijd, zet je mobieltje en andere evt. stoorzenders uit. Laat al het werk even rusten. Leg notitieblok, tekenspullen, memorecorder e.d. klaar. Zie ook: http://shelter36.nl/richtlijnen-voor-droomwerk/. Kies een droombeeld, figuur of object waar je veilig mee kunt werken. Tenslotte betreedt je onbekend terrein en dien je soms te improviseren.

2. Aandacht vrij maken, status quo fysiek waarnemen.

Bodyscan, focusoefening o.i.d. Neem een houding in, (bij voorkeur zittend), waarbij je wakker en alert blijft en tevens kunt ontspannen. Neem de tijd om je lichaam en adem van binnenuit waar te nemen, je gronding en concentratie te verdiepen en te focussen. Zo maak je je aandacht vrij voor het droomwerk.

3. Terugkeren in de droom.

De droom wordt ervaren als een film, of een landschap, waarin het droom-ik zich bevindt. Keer terug naar die plek. Keer terug in het droomlandschap en het droombewustzijn in de tegenwoordige tijd. Voorts benader je als droom-ik het droombeeld/figuur/object dat je gekozen had. Ik ga er daarbij van uit dat jij en je droom-ik zich voldoende veilig voelen en dat je steeds dichterbij het beeld kunt komen of deze dichterbij laat komen. De afstand wordt steeds kleiner en je zintuigen raken steeds meer betrokken bij het droombeeld. Kijk of er contact mogelijk is en zo ja, hoe dit verloopt. Laat het beeld, waar je op gericht bent, (meer) tot leven komen. Stel je open voor de informatie en de energie van dit beeld. Neem je voor zoveel mogelijk details in je op te nemen, zodat je steeds meer betrokken raakt bij het beeld en deze meer van binnenuit kunt gaan waarnemen. Houdt die spanning van de ontmoeting (encounter) en je focus op het symbool vast. Blijf je tevens bewust van de gewaarwordingen in je lijf, je emoties, gedachten, je houding, energie-stroom en eventuele blokkades.

Het ‘meer en meer van binnenuit waarnemen’ vraagt om een bepaalde houding van overgave in combinatie met een toenemende druk of spanning. Het vraagt enige oefening, maar ook een bewust uitsluiten van inmenging van het ego. Mensen die enige ervaring hebben met het Shelter36-droomwerk herkennen dit waarschijnlijk wel. Het tempo van de fantasie of het invullen (door het ego) ligt vaak veel hoger dan het tempo waarop het authentieke beeld in de droom zich ontvouwt en tot leven komt. Zodra je dit ervaart zet je je ego op de rem. Mogelijk is er sprake van angst en dien je het ego even gerust te stellen of het advies te volgen dat hierboven beschreven staat. Voor de facilitator geldt dat deze een scherp oog dient te hebben voor dit verschijnsel, omdat het een ongewenste inmenging betreft, die echter vanuit het standpunt van het ego volkomen begrijpelijk kan zijn.

Terwijl je je in het droomlandschap bevindt en je je erdoor laat omgeven, terwijl je je concentreert op het gekozen droom-symbool, terwijl je waarneemt en betrokken blijft, kan het gebeuren dat je zintuigelijke ervaring gaat toenemen, dat je meer vorm, kleur, geuren of zelfs geluiden gaat waarnemen. Mogelijk wordt er een dynamiek voelbaar, of ervaar je trilling, of verandering in het licht. Ook kan het gebeuren dat je als het ware bevangen wordt door de energie van het droom-beeld van jouw keuze, dat je een beweging waarneemt waarbij het droom-beeld je omgeeft, of dat je het droom-beeld van binnenuit gaat ervaren.

4. Na het droomwerk

De facilitator begeleidt de dromer terug naar het hier en nu. Dit betekent dat de dromer afscheid neemt van de droom en de droom achter zich gaat laten.

Keer terug naar de ruimte waar je je in bevindt, maak bewust contact met de plek waar je zit, de vloer, je adem. Open je ogen als je die nog gesloten had. Kijk rond en neem alles bewust in je op. Misschien wil je bewegen, wat drinken of eten. Zorg dat je weer helemaal geaard bent in het hier en nu. Maak enkele notities en/of schetsen met betrekking tot je droomwerk.

5. Creatieve expressie of handeling/actie

Je kunt (als vervolg op het droomwerk) creatieve expressie toepassen, bijv. schrijven, tekenen, schilderen, fotografie, collage, beeldhouwen, etc. om je ervaring te verdiepen. Het kan ook zijn dat je naar aanleiding van het droomwerk besluit tot actie over te gaan.

6. Vragen ?

Mocht je vragen hebben met betrekking tot deze oefening, mail me dan gerust, of breng je vraag in tijdens een sessie of het droomwerk in de groep.

Veel inspiratie en inzicht gewenst

Francisca te Brake, friejorself@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.