Column voorjaar 2021

Over nachtmerries, perceptie en het sprookje van Maansikkelbeer

Polarbear and Black moon’, tekentableau

Portret van een berin

In de vorige bijdrage wees ik op reactiepatronen, die zowel overdag als ’s nachts kunnen optreden. In een nachtmerrie is er meestal sprake van een dreiging, die al of niet reëel is. Op het moment dat je droomt, ervaar je een dreiging echter als levensecht en reageer je daar ook echt op. Zo kan het dus gebeuren dat je gillend of zwetend wakker wordt. Zodra je ontwaakt, denk je misschien dat het maar fantasie was en bestempel je het als ‘een (nare) droom’. Pas door met je dromen te werken, zul je ontdekken dat de realiteit van overdag dezelfde is als die van de nacht. Je gaat ontdekken dat je situaties in je dagelijkse leven kunt vergelijken met situaties in je droom. Door het corona-virus zijn waarschijnlijk veel mensen zich daarvan bewust geworden. Mogelijk levert deze periode dan ook veel inzichten op. Ook leent een dergelijke periode zich er erg goed voor om je reactiepatronen -opnieuw- gewaar te worden en te beoordelen of ze je nog wel van nut zijn.

Reactie-patronen zijn meestal erg diep ingesleten en kunnen en zullen, zodra er sprake is van een trigger, automatisch opduiken. Daardoor worden andere opties geblokkeerd.

‘Heb je die dan?’ Zul je je misschien afvragen. Mijn antwoord is: Ja, die hebben we in wezen allemaal; de keuze wordt echter geblokkeerd, zodat het lijkt of er geen andere opties bestaan. De dreiging betreft dus in wezen je reactiepatroon. Dit blijkt o.a. uit de droom met het karton.

Ik schreef over de worsteling met het karton, dat het droom-ik blijkbaar als bedreigend ervaarde. In een eerdere droom vluchtte ik voor een bruine beer, die tegenover mijn huis had post gevat. In weer een andere droom sprong ik met een groep poolberen door een magische ijswand en werd ik één van hen. Zo kan het dus ook en eerlijk gezegd heeft dat nog steeds mijn voorkeur. Ik heb echter ook geleerd dat het de kunst is niet te hechten aan dit soort voorkeuren, maar zonder oordeel alle aspecten, die zich voordoen, te integreren.

In onderstaand werk, een collage, zet ik alvast een stap in die richting. Ik verbind pool- en bruine beer met elkaar. Ik heb me tevens laten inspireren door het prachtige sprookje over de maansikkelbeer en de magie van het vrouwelijke. Als je goed kijkt zie je beelden, die ernaar verwijzen. Ook zie je het karton, waar ik over vertelde. In de droom was het nog een vijand, die mijn eigen reactiepatroon opriep en daarmee opnieuw inzichtelijk maakte. In deze collage zie je het karton op de achtergrond. Je zou het karton in dit werk dus als drager kunnen beschouwen: Ik heb het een andere functie gegeven en zo de dreiging -die ik in de droom had ervaren- op creatieve wijze getransformeerd. Dit geldt ook voor de beer, die ik, na alle bere-dromen, als een totemdier ben gaan beschouwen. 

Maansikkelbeer, mixed media, Pact23, 2020

PS: Het sprookje van de maansikkelbeer staat beschreven in het prachtige boek van Clarissa Pinkola Estés,‘De ontembare vrouw’ (oorspronkelijke titel: ‘Women who run with the wolves’)

Veel inspiratie en inzicht gewenst

Francis

Pact23.blogspot.com; Shelter36.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.