Droomwerk voor 2-tallen

Ben je een actieve dromer of spoorzoeker en wil je graag in je eigen tijd en ruimte uitwisselen met andere dromers ? Ben je bekend met droomwerk, of wil je zelf van huis uit droomwerk leren toepassen ?

Als je antwoord op één of meer van de vragen ‘ja’ is, lees dan verder. Dit bericht gaat namelijk over een speciaal format, dat ik ontwikkeld heb voor dromers en beginnende droomwerkers. Bovendien bestaat er nog tot 5 april a.s. de kans om het format aan te schaffen voor een zeer aantrekkelijke prijs.

Een droomwerk-format voor een nieuwe tijd

Francis te Brake heeft na jarenlange training en studie, op basis van ervaring en zeer uitgebreid bronnenonderzoek een format ontwikkeld om thuis of online mee te werken. Het format is ontwikkeld om je dromen uit te wisselen met één of twee andere dromer(s) en zelf het droomwerk toe te (leren) passen. Dit format beperkt zich niet tot één bepaalde methode of visie, maar is zo samengesteld dat het jou en je droomwerk-partner(s) een concrete en praktische basis biedt om het droomwerk uit te voeren. Je kunt dus op locatie of online met je eigen droomwerk-partner(s) afspreken. Het format is zowel geschikt voor dromers, die al enige bekendheid hebben met droomwerk, als voor beginners, die zich hun dromen herinneren en zich daarin willen verdiepen.

Kortom: Zelf droomwerk (leren) toepassen waar en wanneer je dat wilt

In februari was er een eerste online introductiebijeenkomst met betrekking tot dit droomwerk-format. Inmiddels zijn er enkele deelnemers gestart. Een volgende bijeenkomst wordt gepland zodra zich nieuwe deelnemers aanmelden. Tijdens deze online bijeenkomst wordt het format toegelicht en kunnen deelnemers vragen stellen. Deelnemers, die met deze vorm van droomwerk aan de slag wensen te gaan, worden daarbij begeleid.

Mogelijk ken je iemand die graag mee wil doen, maar het kan ook een andere deelnemer zijn, die zich aanmeldt. Er wordt dus ook gekeken naar het vormen van koppels of drietallen, voor mensen die zich individueel aanmelden.

Je leert het droomwerk in de praktijk te brengen, maar ook leer je om elkaar te gidsen. Jouw droom en die van je droomwerk-partner staan daarbij centraal.

De sprong, pact23.com, Francisca te Brake

Na de introductie en als de spullen ontvangen zijn, kun je beginnen met het droomwerk. Voorts zullen er 3 bijeenkomsten zijn waarbij het droomwerk wordt geëvalueerd en je de mogelijkheid hebt om vragen te stellen, uit te wisselen, etc.

“Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.” (LaoTzu)  

Doel

Het doel van droomwerken is om te (leren) communiceren met dromen, wat betekent dat je een vertaalslag leert maken. De droomtaal is namelijk lastig te ontcijferen of met ons verstand (rationeel) te duiden. Ook daarom is je instelling en motivatie van belang, de wens om te onderzoeken en te ontdekken, het droomwerk als een speels instrument te beschouwen, waarmee je leert afstemmen op je eigen droomwereld, die vervolgens meer en meer tot leven komt. De technieken die toegepast worden zijn niet alle specifiek aan het droomwerk voorbehouden, maar zijn ook te vinden in aangrenzende vakgebieden zoals de psychologie, mentale training, lichaamswerk, intuïtieve ontwikkeling, sjamanisme, boeddhisme, filosofie, mystiek etc. Gaandeweg zul je meer voeling krijgen met deze vorm van communicatie. Van daaruit maak je bewust contact met de rijkdom van je eigen binnenwereld, die je helpt om jezelf verder te ontplooien, te helen, in je kracht te komen en je leven diepgaand te verrijken. Jung noemde dit proces van menselijke ontwikkeling het individuatieproces. Zie ook: ‘Het hoe en wat van droomwerk’ via https://shelter36.nl/droomwerk-shelter36/ en https://shelter36.nl/info-consulten-contact/

In de praktijk brengen

  1. Deelnemers die de introductie hebben gevolgd, starten met het basis-format, dat bestaat uit een stappenplan, toelichting en enkele werkbladen. Er worden 3 bijeenkomsten (á 2 uur per keer) voor de 2-(of 3-) tallen gepland voor supervisie. Deze vinden (bij voldoende deelname) plaats in de periode van mei/juni 2024.
  2. Gevorderde deelnemers, die met het basis-format hebben leren werken en 3 bijeenkomsten hebben gevolgd, kunnen ervoor kiezen om extra bijeenkomsten te plannen voor supervisie. Tevens bestaat de mogelijkheid een individueel consult af te spreken.

gnōthi sauton, ken uzelf

Meer info en aanmelden via friejorself@gmail.com

Graag tot ziens bij Shelter36, live of online !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.