Droomwerk voor 2-tallen

Ben je een actieve dromer of spoorzoeker en wil je graag uitwisselen met andere dromers? Ben je bekend met droomwerk, maar zoek je een nieuwe uitdaging? Heb je je altijd laten begeleiden en gidsen en wil je deze skills zelf ontwikkelen? Wil je zelf droomwerk leren toepassen?

Introductie-bijeenkomst

Als je antwoord op één of meer van de vragen ‘ja’ is, meldt je dan aan voor de introductie-bijeenkomst over het droomwerken in 2-tallen. Deze is live op 28 januari te Deventer en online op 14 februari 2024.

Een droomwerk-format voor een nieuwe tijd

Francis te Brake heeft na jarenlange training en studie, op basis van ervaring en grondig brononderzoek een format ontwikkeld, dat geschikt is voor 2-tallen om thuis of online mee te werken. Dit format beperkt zich niet tot één bepaalde methode of visie, maar is zo samengesteld dat het jou en je droomwerk-partner een concrete en praktische basis biedt om het droomwerk uit te voeren. Je kunt dus op locatie of online met je eigen droomwerk-partner afspreken. Mogelijk weet je iemand die graag mee wil doen, maar het kan ook een andere deelnemer zijn, die zich aanmeldt. Er wordt dus ook gekeken naar het vormen van koppels, voor mensen die zich individueel aanmelden. Mensen die een maatje willen voordragen, nodig ik van harte uit om dit door te geven. NB: Als er verschillen zijn voor wat betreft het droomwerk-niveau (bijv. een gevorderde droomwerker of iemand die geschoold is ten opzichte van een beginnende droomwerker) zal dit zeer waarschijnlijk het droomwerk beïnvloeden. Het is dus van belang hier rekening mee te houden.

Je leert het droomwerk in de praktijk te brengen, maar ook leer je om elkaar te gidsen. Jouw droom en die van je droomwerk-partner staan daarbij centraal.

De sprong, pact23.com, Francisca te Brake

Tijdens de introductie wordt over het basis-format verteld en de verschillende onderdelen van dit format worden toegelicht. Bepaalde onderdelen zijn misschien bekend, andere onderdelen zijn misschien onduidelijk en dienen nader toegelicht of even geoefend te worden. Er is daarom altijd ruimte voor vragen. Bij sommige stappen hoort een werkblad, dat deelnemers (naast het basis-format) krijgen toegestuurd.

Na de introductie en als de spullen ontvangen zijn, kun je beginnen met het droomwerk. Voorts zullen er 3 bijeenkomsten zijn ( 1 x per maand) waarbij het droomwerk wordt geëvalueerd en je de mogelijkheid hebt om vragen te stellen, uit te wisselen, etc.

“Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.” (LaoTzu)  

Doel

Het doel van droomwerken is om te (leren) communiceren met dromen, wat betekent dat je een vertaalslag leert maken. De droomtaal is namelijk lastig te ontcijferen of met ons verstand (rationeel) te duiden. Ook daarom is je instelling en motivatie van belang, de wens om te onderzoeken en te ontdekken, het droomwerk als een speels instrument te beschouwen, waarmee je leert afstemmen op je eigen droomwereld, die vervolgens meer en meer tot leven komt. De technieken die toegepast worden zijn niet alle specifiek aan het droomwerk voorbehouden, maar zijn ook te vinden in aangrenzende vakgebieden zoals de psychologie, mentale training, lichaamswerk, intuïtieve ontwikkeling, sjamanisme, boeddhisme, filosofie, mystiek etc. Gaandeweg zul je meer voeling krijgen met deze vorm van communicatie. Van daaruit maak je bewust contact met de rijkdom van je eigen binnenwereld, die je helpt om jezelf verder te ontplooien, te helen, in je kracht te komen en je leven diepgaand te verrijken. Jung noemde dit proces van menselijke ontwikkeling het individuatieproces. Zie ook: ‘Het hoe en wat van droomwerk’ via https://shelter36.nl/droomwerk-shelter36/ en https://shelter36.nl/info-consulten-contact/

In de praktijk brengen

  1. Deelnemers die de introductie hebben gevolgd, starten met een basis-format, dat bestaat uit een stappenplan, toelichting en enkele werkbladen. Er worden 3 maandelijkse bijeenkomsten (á 2 uur per keer) voor de 2-tallen gepland voor supervisie. Deze vinden plaats in de periode van februari/maart tot mei/juni 2024, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
  2. Gevorderde deelnemers, die met het basis-format hebben leren werken en daarmee ruimschoots geoefend hebben, of droomwerkers, die elders ervaring hebben opgedaan of trainingen hebben gevolgd, kunnen met het follow-up-format gaan werken. In het follow-up format zal er onder andere aandacht zijn voor het identificatieproces, de shape-shifting-techniek en incubatie. In de loop van 2024 zal hierover meer informatie verschijnen, wordt dus vervolgd.
  3. Gevorderde deelnemers, die met het basis-format hebben leren werken en de drie bijeenkomsten hebben gevolgd, kunnen ervoor kiezen om extra bijeenkomsten te plannen voor supervisie. Tevens bestaat de mogelijkheid een individueel consult af te spreken.
gnōthi sauton, ken uzelf

Praktische info introductiebijeenkomst

  • Data: live op 28 januari 2024 te Deventer (14 uur) en online op 14 februari 2024 (19 uur)
  • Duur: 1,5 uur.
  • Kosten: € 7,50

Kosten voor basis-format en 3 bijeenkomsten: € 56,- p.p.

NB: Dit is een introductie-prijs, die geldt tot 5 april 2024.

Meer info en aanmelden via friejorself@gmail.com

NB: mocht je interesse hebben om deel te nemen, maar kun je niet op bovengenoemde data, laat dit dan gerust even weten.

Ik hoop je te zien tijdens de introductie ! Warme groet, Francis(ca) te Brake, Shelter36.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.