Shelter droomwerk

de kracht van creatief dromen

Het Droomcafe van huis uit

Je dromen delen met behulp van het Droomcafé format. Het Droomcafe-format is bij Shelter36 droomstudio ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden hun dromen te delen. Droomwerken in 2 tallen, waar en wanneer je maar wilt.

In hun eigen taal geven dromen een schat aan informatie door. Via het online Droomcafe ga je met een inspirerend droomwerk-format voor 2-tallen aan de slag om creatief met je dromen te communiceren. Zo krijg je toegang tot de enorme potentie, die achter de droom verborgen ligt. Dromen zijn een ware bron van inspiratie en wijsheid, als je besluit ze serieus te nemen en je er met behulp van het format in te verdiepen. Het format is geschikt voor beginnende en gevorderde dromers. De kosten zijn 23,- voor mensen die zich voor 14 juni aanmelden plus mensen, die als gevolg van de coronacrisis werkeloos zijn geworden. Mensen die zich na 14 juni aanmelden betalen 31,- . Voor dit bedrag krijg je, behalve het format voor tweetallen, een uitgebreide handout en geleide meditaties toegestuurd. Verder bestaat de mogelijkheid om een meeting bij te wonen. Met dit pakket in handen kun je in je eigen tijd en op je eigen locatie van start gaan met dromen delen en droomwerken. In overleg zullen er in augustus enkele online meetings plaatsvinden om uit te wisselen en vragen te stellen. Mogelijk vinden er in Deventer kleinschalige live-bijeenkomsten plaats, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en waar ze wonen.

Meld je aan bij Shelter36 droomwerk als je gebruik wilt maken van dit format voor tweetallen. Je krijgt dan niet alleen het format en een uitgebreide handout toegestuurd, maar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een online meeting, tijdens welke vragen worden beantwoord en ervaringen worden uitgewisseld. Bekijk het filmpje op mijn youtube kanaal, ( https://youtu.be/h_nYh0Dw_0c ), struin door mijn blog, bekijk mijn profiel op droomvereniging.nl/professionals-overijssel en meld je aan via friejorself@gmail.com. Mocht je meer informatie wensen of heb je vragen: laat dit dan ook gerust weten via hetzelfde mailadres.

Ik zie ernaar uit je als deelnemer te mogen begroeten. Francisca te Brake, Shelter36.nl en www.facebook.com/Shelter36

No Comments »

Wakker dromen en het format voor tweetallen

It is said that the Key is broken and that we need to find the Smyth. It is also said, that the Smith is gone, as in our era, genuine smiths can’t be found anymore.
So the question is: ‘Is there any hope for humans?’

(Uit ‘Wolf and the hidden Key‘, a Pact23 short film.)

Angst voor het object

Een beangstigende ervaring tijdens een droom noemen we een nachtmerrie. We benaderen daarmee een beangstigende ervaring als een ‘object’, iets concreets, dat op zichzelf bestaat en bovendien alleen tijdens het slapen plaatsvindt. Het ‘verdingussen’ draagt risico’s met zich mee, zoals Carl Rogers al eens beweerde in het kader van zijn droomwerk, maar pas echt duidelijk wordt als je dit zelf ervaart en als zodanig kunt plaatsen.

‘Wil er in de geest angst voor iets ontstaan, dan moet er sprake zijn van een sterk verdichte, lastig te hanteren concretisering. Het object wordt als zeer bedreigend gezien’. (blz.148 uit ‘Wakker dromen’, Alan B. Wallace)

Samsara

Iedere gedachte vertegenwoordigt een bepaalde kracht of energie. Een ongetrainde geest kent veel angstige gedachten. Ofschoon een nachtmerrie of angstdroom geen inherent bestaan kent, wordt ze wel als bedreigend ervaren. Dit kan alleen vanuit de visie van een subject, het ik.

Een nachtmerrie laat meestal een diepere laag van een werkelijkheid ervaren, die het ik als zeer beangstigend ervaart en dan ook afwijst, ontkent, of wenst te verdringen. Een nachtmerrie kan zo overweldigend, zo levensecht en horror zijn, dat je je misschien niet eens kunt voorstellen dat er enig verband met jezelf en met jouw leven zou kunnen bestaan. Het liefst zou je de nachtmerrie weer terugduwen, ofschoon je geen idee hebt waar ze vandaan kwam. Het kan dus gebeuren dat de informatie opnieuw verdrongen wordt.

Nachtmerries duiden vaak op angsten, die vanuit het dagbewustzijn in de droom geprojecteerd worden. Zolang je geest niet getraind is, ben je daar als het ware een slachtoffer van, zoals het ‘droom-ik’ in de nachtmerrie. Dromen, die ik-gericht zijn, worden in de traditie van de Tibetaanse droomyoga ‘samsarische dromen’ genoemd.

(* samsara: in cirkels ronddraaien: In het boeddhisme en hindoeïsme betekent dit het rad van lijden: de cyclus van dood en wedergeboorte, zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma.)

Proceswerk

Het droomwerk beschouw ik als een proces, dat in gang gezet wordt door een droom. De droom is dus vertrekpunt. Het droomwerk is het medium dat je helpt je schaduw bewust te worden en te integreren plus de geest te oefenen. Dit betekent dat je je gewaarwording en aandacht traint en het denken observeert en onderzoekt. Zelfonderzoek gaat gepaard met het onderzoek van de verschijnselen in de droom. Je leert het niveau kennen dat het substraatbewustzijn wordt genoemd. Dit kun je zien als een laag of dimensie van waaruit de verschijnselen zich manifesteren. Deze doen zich voor aan je geest, het ‘ik’ wordt er zich bewust van. De verschijnselen in de droom (of de film, waar je deel van uitmaakt) zijn dus de manifestaties van de energieën, die via de droom aan de oppervlakte komen en zo bewust worden.

‘Own your shadow’, mixed media, 2018, Pact23

Verbinding verbroken

Zowel tijdens als na een droom kun je oefenen met de mentale constructies, die zich als objecten, omgeving, gebeurtenissen, personen of droom-ik voordoen, maar in wezen geen inherent bestaan kennen. Uiteindelijk leer je met de energieën en de gelaagdheid te werken en kun je het proces gaan verdiepen. Je wijst de droom dus niet af als niet bestaand, maar leert dit ‘niet bestaan’ te doorgronden. Dat is een totaal andere insteek dan die wij in onze cultuur kennen, waar dromen nog steeds als bedrog worden beschouwd en net als sprookjes niet serieus worden genomen. Deze ingesleten houding staat feitelijk haaks op de beoefening.

Samsarische dromen

Veel dromen zijn een afspiegeling van het gewoontebewustzijn, dat overdag actief is. In de boeddhistische droomyoga worden -zoals ik hierboven al schetste- dergelijke dromen als ‘samsarisch’ beschouwd. Samsarische dromen kenmerken zich door hun ik-gerichtheid. Het is belangrijk zulke dromen als zodanig te herkennen, als je er namelijk teveel waarde aan hecht, loop je het risico in je persoonlijke drama verstrikt te raken. In onze ik-gerichte cultuur is dit risico extra groot: we zijn er namelijk aan gewend dat deze drama’s als vanzelfsprekend ons dagelijks leven bepalen. Samsara is dus eigenlijk de nachtmerrie waar we ons overdag in begeven, maar die door de meeste mensen niet als zodanig herkend wordt. Het is echter wel mogelijk jezelf te trainen met behulp van dergelijke dromen, juist een nachtmerrie leent zich daar uitstekend voor.

In het diepe springen is echter geen optie zonder professionele begeleiding. Wel kun je in je eigen tijd en tempo en op je eigen locatie gebruik maken van een format voor tweetallen. Deze heb ik ontwikkeld voor mensen die hun dromen willen delen en op een fijne en respectvolle manier droomwerk willen toepassen.

Voor meer informatie en aanmelden: zie: https://youtu.be/h_nYh0Dw_0c

Zodra je beseft dat het waakleven als een droom benaderd kan worden, zul je in staat zijn anders naar de realiteit van alledag te kijken en begint er een nieuw avontuur voor je. Bij Shelter36 en het Droomcafé werk je o.a. aan je symbolische houding, luciditeit en de speurneus-attitude. Kortom: je wordt een wakkere dromer bij Shelter36 en het (online) Droomcafé. Meer over het belang van dromen delen en droomwerken vindt je op mijn profiel droomvereniging.nl/professionals-overijssel en http://shelter36.nl/shelter/dromen.htm Heb je daarna nog vragen of behoefte aan professionele begeleiding, mail me dan gerust: friejorself@gmail.com

Francis-ca te Brake, kunst en droomwerk shelter36.nl/shelter/dromen.htm

No Comments »

Het karton en de berin

In de vorige bijdrage wees ik op reactiepatronen, die zowel overdag als ’s nachts kunnen optreden. In een nachtmerrie betreft het vaak reacties op een dreiging, die al of niet reëel is. Reactie-patronen zijn vaak erg diep ingesleten en kunnen daardoor automatisch opduiken en alle andere opties daarmee blokkeren. ‘Heb je die dan?’ Zul je je misschien afvragen. Ja, die hebben we allemaal, de keuze wordt echter geblokkeerd, zodat het lijkt of er geen andere opties bestaan. De dreiging betreft dan in wezen je reactiepatroon.

Ik schreef over de worsteling met het karton tijdens een droom. In een eerdere droom vluchtte ik voor een bruine beer, die tegenover mijn huis had post gevat. In weer een andere droom sprong ik met een groep poolberen door een magische ijswand en werd ik één van hen.

In onderstaand werk, een collage, verbind ik pool- en bruine beer met elkaar. Ik heb me tevens laten inspireren door het prachtige sprookje over de maansikkelbeer en de magie van het vrouwelijke. Als je goed kijkt zie je beelden, die ernaar verwijzen. Ook zie je dan misschien het karton uit mijn vorige bijdrage. Toen was het nog een vijand, die mijn eigen reactiepatroon opriep en daarmee opnieuw inzichtelijk maakte. In deze collage zie je het karton op de achtergrond. Je zou het karton tevens als drager kunnen beschouwen. Het karton heb ik daarmee een andere functie gegeven en zo de dreiging -die ik in de droom ervaarde- als het ware getransformeerd. Dit geldt ook voor de beer, die ik, na alle beredromen, als een totemdier ben gaan beschouwen. 


Veel inspiratie gewenst

Francis te Brake, Pact23.com, Shelter36.nl

Portrait of a she-bear, collage, 2020, pact23.com
No Comments »

Jurassic Park en het Karton

In deze bizarre tijd, waar we allemaal te dealen hebben met de impact die het Coronavirus op ons heeft, ervaren veel mensen het leven als een (nare) droom. Soms lijkt het zelfs wel of het virus-protocol los staat van het virus, als iets dat op zichzelf is komen te staan. Je kunt dus eigenlijk spreken van een droom in een droom.

We worden als het ware op ons zelf terug geworpen en of het nu een zichtbare of een onzichtbare dreiging betreft, de confrontatie is er. Je kunt het niet langer uit de weg gaan. Je kunt wel proberen te vluchten, zoals ik dat onlangs deed, tijdens een nachtmerrie. Dit klinkt je misschien bizar in de oren, ‘vluchten in een nachtmerrie’. Wat je wellicht nog veel vreemder zult vinden, is mijn bewering dat dit een effectieve manier blijkt te zijn om ‘wakker’ te worden. Wel is hieraan de voorwaarde verbonden dat je je dromen (dus ook je nachtmerries) serieus neemt.

Als droomwerker en kunstenaar heb ik veel ervaring met (het begeleiden van) dromen, nachtmerries, of zelfs horror-achtige situaties, zoals je die wel kent van ‘Jurassic Park’. Het is de uitdaging om deze als materiaal in te zetten, om te zetten en zo mogelijk te transformeren. Creatieve processen kunnen zo in gang gezet worden, ook of misschien zelfs juist als het een nachtmerrie betreft.

Tijdens een nachtmerrie wordt je (of beter: het ‘droom-ik’) veelal geconfronteerd met een dreiging, die oude reactiepatronen of mechanismen kan activeren. Je voelt je bedreigd, je wordt bang en vervolgens is daar de reactie, die automatisch op komt. Je kiest daar dus eigenlijk niet bewust voor.

Foto door Demi Jansen, maart 2020

Tijdens de nachtmerrie, die ik onlangs had, werd een flinke dosis verbeelding ingezet, ik worstelde namelijk met stukken karton op leven en dood. Blijkbaar werd een oud reactiepatroon getriggert door een kartonnen bedreiging. Het was een zeer serieus gevecht, dat vooral op mentaal niveau plaatsvond.

‘Wil er in de geest angst voor iets ontstaan, dan moet er sprake zijn van een sterk verdichte, lastig te hanteren concretisering. Het object wordt als zeer bedreigend gezien’ (blz.148 uit ‘Wakker dromen’, Alan B. Wallace)

Het droomwerk kun je beschouwen als een proces, dat in gang gezet wordt door een droom. De droom is dus vertrekpunt. Het droomwerk is het medium, dat je helpt je schaduw bewust te worden en te integreren. Voorwaarde is wel dat je de droom serieus neemt, maar wat betekent dit voor het karton?

Moet ik het stuk karton in deze als een serieuze bedreiging zien? Mijn antwoord is ‘Nee, niet het stuk karton.’ Weet je ook waarom?  Een andere vraag is: Moet ik het karton als een serieuze bedreiging zien, als het een krokodil, draak of vleesetende dino wordt? Dat is een goeie vraag, die ik nu niet ga beantwoorden. Het is namelijk een prima vertrekpunt voor je eigen proces, je hoeft er niet eens voor te gaan liggen of je ogen te sluiten. Je hoeft ook niet perse te worstelen, zoals ik dat deed in de droom, stoeien mag ook, 😉

Veel inspiratie en inzicht gewenst

Foto door Demi Jansen, maart 2020

Toelichting op de foto’s: 
Op de foto’s een voorbeeld van een ‘monster’, hier zichtbaar bij volle maan. Het is gemaakt van karton (!) door een kind van 10 jaar. De foto’s zijn gemaakt door Demi Jansen tijdens een schimmenspel-workshop, die ik 1,5 maand geleden gaf voor een groep kinderen op een BSO-locatie. Dit was kort voordat ook Nederland te maken kreeg met een serieuze Corona-dreiging en het eerste protocol van kracht werd. 

Francis te Brake, www.Pact23.com / www.Shelter36.nl

No Comments »

Droomwerk en Bruce Lipton

Transformatie en Empowerment

In het kader van droomwerk ten tijde van crisis, heb ik onlangs een bijdrage geplaatst. Deze bijdrage kun je ook lezen via de link naar mijn blog. http://pact23.blogspot.com/2020/03/covid-19-en-droomwerk.html

Ik wens in verband met deze bijdrage ook een link te leggen met het werk van Bruce Lipton, de voorloper van de wetenschap, die zich bezig houdt met ‘epigenetics’. Bruce Lipton deed uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen, waarmee onze cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet zozeer de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat onze genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen. Concreet betekent dit dat we ons welbevinden deels kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Zie: https://holistik.nl/bruce-lipton-angst-corona-virus/

Mijn vorige bijdrage is ook zo bedoeld: het gaat om constructieve actie en wisselwerking met het onbewuste, waarbij de schaduw getransformeerd kan worden en geïntegreerd in je leven.

Boeddhistische geleerden zijn al veel langer bekend met deze materie en zijn in wezen al veel verder met hun onderzoek, dat binnen uiteenlopende tradities haar neerslag vond en tevens werd uitgewerkt via training en beoefening. De droomyoga betreft slechts één traditie. In mijn volgende column kom ik daarop terug.

Hoe dan ook blijkt opnieuw de enorme invloed van het onbewuste en dus ook het belang van een juiste benadering en training. Droomwerk houdt zich bezig met de wisselwerking tussen bewust en onbewust. De ijsberg, zoals ik die al eerder aangehaald heb, speelt daarbij een grote rol. Herinner je je de ijsberg nog??

De symbolische betekenis van de ijsberg

Voor het artikel met ijsberg verwijs ik naar een ander blogbericht:

Net als Bruce Lipton ben ik van mening dat we in staat zijn ons welbevinden te beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Door hier bewust op in te zetten zul je meer inzicht krijgen over de vaak automatische gedragspatronen, overlevingsmechanismen en reacties. Daarmee krijg je een sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven. Ook, of misschien wel juist, in tijden van crises, zoals deze.

Ik wens iedereen veel moed, inzicht en inspiratie toe.

Francis te Brake, Pact23.com / Shelter36.nl

No Comments »

COVID-19 en droomwerk

Ten tijde van crisis of ingrijpende gebeurtenissen kun je het leven als een (nare) droom ervaren.
Als kunstenaar en droomwerker ben ik gewend op verschillende manieren uitdrukking te geven aan mijn dromen. Juist als het een nare droom betreft, kan er veel potentie achter schuil gaan. Door uitdrukking te geven aan mijn dromen, activeer ik het onbewuste. Dat is eigenlijk wat er ook gebeurt, als ik op andere manieren met maken bezig ben. Ik tune in op het onbewuste en er vindt een wisselwerking plaats. Dromen gaan voor je werken en de potentie die erin verborgen ligt komt aan de oppervlakte. Dit is de magie van droomwerken, althans zoals ik het ervaar.

Uit onderstaande titel blijkt dat het om de schaduw gaat, die ik wens te transformeren. Dit kun je echter pas doen, als je beseft de eigenaar te zijn. Dat is waar het niet alleen bij droomwerk, maar ook in mijn kunst en performances om draait.

Veel inspiratie gewenst.

Pact23.com
Shelter36.nl

Tags: art; mixed media; cats; jumping; night; shadow; stars; dream; Pact23; dreamwork; Shelter36; owning; eigenaarschap; transformatie; onbewuste; potentie; verborgen; magie; wisselwerking; activeren; expressie; kleurrijk; dromen;

Own your Shadow, mixed media, pact23.com
No Comments »

‘Collapse en transitie’

Collapse en transitie, een winterse column, 2019

Deze column schreef ik voor het Droomjournaal van de Vereniging voor de studie van Dromen. Dit is een echt winterse column, want een uitgebreide versie, dus veel leesvoer. De illustraties zijn ook door mij vormgegeven. Ik wens je veel inspiratie toe en veel ruimte om te collapsen naast de boom……

In de vorige column heb ik het thema winterslaap besproken in verband met de behoefte aan een winterslaap (die misschien meerdere van jullie wel kennen) en de wens om bewust(er) in te tunen op cyclische processen, zoals die van de seizoenen, dag en nacht, zon en maan, waken en slapen. Dan zijn er nog de bardo-cycli, althans ik noem ze zo en doel daarmee op de scharniermomenten. Dit zijn de fases tussen wat voorbij is en nog komen gaat, bijv. de fase voor het slapen gaan. De transitie waar ik in deze column op doel, zie ik ook als een tussenfase en wel een van behoorlijke omvang. Ik doel namelijk op de overgang tussen het Vissen- en het Watermantijdperk.

De behoefte aan een winterslaap heb ik eerst uitgewerkt in een performance met de titel ‘Collapse’. Daarna heb ik meerdere werken gemaakt met die titel en ook mijn visie uitgewerkt. Deze blijft zich verder ontwikkelen.

De Collapse houdt verband met de behoefte aan unplugged leven, gecombineerd met een terugtrekken op jezelf, at least for a while. Ken je dat gevoel van ‘unplugged’ zijn? Het lijkt in onze huidige samenleving bijna ondenkbaar. Omdat ik in verband met hoog-sensitiviteit (de wetenschappelijke term is sensory processing sensitivity) snel overprikkeld raak, heb ik mezelf aangeleerd regelmatig te ‘unpluggen’, op meerdere manieren en momenten. Een winterslaap is seizoensgebonden, maar ik trek het un-pluggen door naar alle seizoenen, dus ook de zomer. ‘Afgelopen zomer’ klinkt vreemd nu ik het typ, het lijkt al zooo lang geleden, nu we door winter worden omgeven.

Afgelopen zomer waren het duinen, zand, zon en zee die me hielpen bij het unpluggen:

Ik wil nu alleen nog maar laten, alleen nog maar laten

Alleen nog maar zijn, met zomer, zon, zand en zee

Opgaan in het water, de lucht erboven, het oneindige landschap

En dan de Maan en haar nachten

Dompel mij in leegte, vertes en dichtbij

(uit logboeknotities, sept.2019)

The collapse beach club, foto, 2019, pact23.com

Naast ‘the collapse’ bedacht ik een ‘instant collapse’ als een ‘passiviteit’, die je dagelijks zou kunnen inlassen. Buiten zomer en winter zijn er immers altijd periodes, dagen of momenten, die met dit verlangen gepaard gaan. Unplugged en prikkelarm (of liever prikkelvrij) de nacht ingaan om te slapen, sluimeren en dromen, ervaar ik sowiso als essentieel.

De instant collapse kan ook toegepast worden op je werk. Het helpt je te ontspannen, diep te ontspannen, en is daarmee uitermate geschikt voor de gestresste, overwerkte, druk bezette, of soms zelfs opgefokte westerse mens. Kan deze mens zich echter nog wel ontspannen? Volgens Alan Wallace niet en sinds ik me intensief bezighoud met het gedachtengoed van het Tibetaans boeddhisme en de droomyoga begrijp ik pas echt hoe waar dit is. Een verhelderend citaat uit ‘Wakker dromen’ geeft de staat van zijn, of beter ‘niet zijn’ weer:

’s Nachts verdwijnen de uiterlijke verschijnselen en vormen, ze maken plaats voor een innerlijke film. We leven voornamelijk in dit ‘substraatbewustzijn’, maar alle verschijnselen zijn van een voorbijgaande aard.

De westerse wetenschappelijke traditie beschouwt de normale toestand van wakker zijn als de optimale wakkerheid. Het boeddhisme daarentegen beschouwt het normale wakkere bewustzijn op zichzelf als een droomtoestand t.o.v. onze diepste dimensie van bewustzijn. Het boeddhisme gaat ervan uit dat er 3 bewustzijnstoestanden bestaan- waken, slapen en dromen- en dat de grofste bewustzijnstoestand, die zich het minst leent voor spirituele ontwikkeling en die de minste buigzaamheid bezit –verrassend genoeg- de ‘gewone’ wakkerheid is.

(uit ‘Wakker Dromen’ van Alan B. Wallace, blz.102)

Alan Wallace refereert aan de westerse wetenschappelijke traditie, die ook tot zijn achtergrond behoort. Hier vloeit een manier van leven uit voort die wel gekend wordt als rationeel wetenschappelijk en materialistisch. Een instelling, die dus vanuit boeddhistische visie gezien wordt als star en ongeschikt voor de spirituele ontwikkeling. C.G. Jung noemde dit een ‘eenzijdige instelling’. Volgens Alan B. Wallace gaat deze instelling (die je ook zou kunnen zien als een diep gewortelde modus) gepaard met een voortdurende beweging van agitatie en dofheid, die elkaar afwisselen. Hij beschrijft daarmee de ‘ratrace’ van ons hectische, op prestatie gerichte westerse leven, die binnen het boeddhistische gedachtengoed synoniem is voor ‘samsara’. De collapse, die ik ontwikkeld heb, is eigenlijk een antwoord op deze eenzijdige instelling.

Agitatie, Dofheid, rood-grijs, 2019, Pact23.com

Het is een oefening, die je helpt de slag te maken van dofheid naar bewustheid en van daaruit naar helderheid en de volgende stappen in je spirituele beoefening, zoals bijvoorbeeld shamatha, vipassana, droomwerk, yoga of mindfullness.

De andere slag is die van agitatie via de collapse naar bewustheid etc. Daartoe heb ik een werp-wand-concept ontwikkeld, die ik niet in deze, maar mogelijk in de volgende column zal toelichten. Ik vermoed dat dit ontwerp gevolgd gaat worden door een eigentijds ontwerp voor een portal of een vortex. We bevinden ons namelijk in een transitie, die een enorme stimulans betekent op het gebied van het collectief bewustzijn, waarbij je belangrijke stappen kunt zetten inzake je persoonlijke spirituele en/of kunstzinnige ontwikkeling. Het betreft een shift, die wij niet bepalen of bedenken, maar waar we wel op kunnen anticiperen, bijvoorbeeld met behulp van droomwerk of kunst. Als kunstenaar en droomwerker doe ik niet anders en ook niets liever, want voor mij is deze shift meer dan welkom. Ik ben wellicht niet de enige.

Jaren geleden had ik een zg. archetypische droom, die deze shift reeds aankondigde:

Een nieuwslezer bericht via de radio dat er 9 miljoen mensen zijn omgekomen. Het droom-ik bevindt zich aan de rand van de gebeurtenis, waarbij zich deze ramp voltrekt. Het hangt er als het ware boven. Treinen ontsporen en andere voertuigen crashen, waarbij passagiers en bestuurders op een raster terechtkomen, een grid van vierkanten en rechte lijnen, waar doorheen een enorme diepte te zien is. Ver, heeeeel ver daaronder, nauwelijks zichtbaar, ziet het droom-ik een miljoenenstad.

De slachtoffers grijpen zich in doodsangst vast aan het raster, zij die ernaast grijpen tuimelen in de gapende leegte.

Je zou kunnen zeggen dat hier ook een collapse plaats vindt, een massale collapse wel te verstaan en misschien wel het instorten van dit rationeel wetenschappelijke systeem, dat het westerse denken heeft beheerst, maar uiteindelijk overheersend werd. De collapse in deze droom is een schijnbaar onverwachte en beslist ook onvrijwillige, zoals het droom ego kan waarnemen.

De instant collapse, die ik voorstel, is er voor degene, die vrijwillig zou willen toegeven aan een behoefte om te zakken, neer te gaan en diep te ontspannen. De collapse helpt bij het loslaten van zaken, die je denken tezeer bezig houden en zo je dagbewustzijn vertroebelen. Diepe ontspanning wordt ook nagestreefd bij het beoefenen van droomyoga. Je bevordert deze ontspanning uiteindelijk om wakker te worden. Wakker zoals ‘echt wakker’ bedoeld wordt binnen de Tibetaans boeddhistische traditie. Dit is tevens voorwaarde om de volgende stap te kunnen zetten in het proces van transitie.

Kortom: De collapse beoefenen betekent een eerste stap ter bevordering van ontspanning en ‘laten’. Het is een oefening die lijkt op de ‘lijkhouding’ (savasana). Patricia Garfield schrijft hierover in haar boek ‘Creatief dromen’. Ze sluit prima aan bij momenten of periodes van dofheid, met het verschil dat je soms eerst echt goed moet slapen en waar leent een winter zich nu eigenlijk beter voor?

Cat collapse, abstract, tekening 2019, Pact23.com

In een volgende blog kun je lezen over mijn visie en toelichting met betrekking tot de collapse.

Veel inspiratie gewenst

Francis te Brake

Pact23.com

Shelter36.nl

No Comments »

Trigger and Chase, about ART and DREAMing

This short film shows a cat, dreaming a cheetah and a human dreaming a musquito. With this short film I try to trigger a certain dreamstate, which means a shift from habitual consciousness into a more lucid dreamstate, which eventually can be experienced during the day.

No Comments »

Dromend op weg naar het voorjaar, column VSD

Dieren komen langzaam maar zeker uit hun winterslaap, de dieren die aan winterslaap doen tenminste. Bij winterslaap denk je waarschijnlijk aan wekenlang slapen en dromen, dat heb ik in ieder geval wel, elke winter weer. Aan de kunstacademie, waar ik momenteel een masteropleiding volg, koos ik winterslaap als thema. Het thema houdt verband met mijn behoefte aan een winterslaap en het zich verbinden met cyclische processen, in dit geval de seizoenen. Het is de bedoeling dat een thema ook wetenschappelijk onderbouwd wordt en met ‘maken’ gepaard gaat. Ik ben een maker en droomwerker en juist in deze context ook voortdurend met onderzoek bezig, al verbind ik dat niet altijd met wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke bronnen. Het is dus zaak dit wat bewuster in te gaan zetten. Onlangs vond ik een interessant artikel op internet:

Winterslaap, ook wel torpor genoemd, is een mysterieuze biologische spaarstand, die dieren inschakelen bij een tekort aan voedsel. (Uit: ‘Kan de mens in winterslaap’: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/kan-de-mens-in-winterslaap-~b3a1c83e/)

Een ander woord voor winterslaap is ‘torpor’: dit is Latijn voor ‘verlamming, bewegingloosheid’. Er is dus eigenlijk geen sprake van slaap. Dit is wel het geval als het gaat om winterrust, maar bij winterslaap is er sprake van een soort coma. De organen worden dan uitgeschakeld, bij enkele soorten worden zelfs de hersenen uitgeschakeld. De lichaamstemperatuur daalt flink en de dieren komen weken of zelfs maanden niet van hun plek. Sommige dieren worden geheel stijf of bevriezen. Er is sprake van schijndood. Dit is anders bij een winterrust: de lichaamstemperatuur daalt slechts enkele graden en dieren worden wakker om te fourageren.

 

After-collapse, traverse, jan

 

Het betreft een bericht uit de Volkskrant, waarbij hoogleraar farmacologie (Rob Henning) vertelt dat men onderzoek doet naar de mogelijkheden om mensen in winterslaap te krijgen. Dit in eerste instantie ten behoeve van de ruimtevaart, een langdurige reis naar Mars bijvoorbeeld. Mensen kunnen namelijk niet in winterslaap, omdat organen en hersenen ernstig beschadigd zouden raken. Wij bezitten net zomin de stofjes om de schade te herstellen. Dieren, die in winterslaap gaan bezitten deze stoffen wel, zo is ontdekt. Men onderzoekt dan ook welke stoffen er nodig zijn om schade te voorkomen.

De westerse wetenschap wenst de winterslaap kunstmatig na te bootsen: Het nabootsen van een winterslaap en het onderzoek dat men doet om dit te kunnen realiseren, zou een korte route kunnen zijn om iets te bereiken. Men doet er weliswaar jaren over om het middel te vinden, na te maken en te ontwikkelen, maar dan kan er ook een grote massa van profiteren en een enorme ontwikkeling doormaken. Ik ga er echter vanuit dat er ook mogelijkheden zijn om jezelf te trainen in het ‘slapen’ en de winterslaap te beschouwen als een speciale droomstaat. De winterslaap associeer ik dan ook met droomtijd. Dergelijke gedachten zijn geïnspireerd op de Oosterse mystiek, sjamanisme, de levenswijze van de zg. indigenous people, mysteriescholen, Jungiaans gedachtengoed, maar ook op bronnen, die gebaseerd zijn op cross-over onderzoek, zoals bij Fritjof Capra, Anagarika Govinda en Alan Wallace.

Ik ben altijd bezig met de verbanden en cross-over mogelijkheden, ik verzamel kennis vanuit verschillende invalshoeken, combineer, mix en ontwikkel. Mijn kunst is niet alleen bedoeld als autonoom product, maar ook als middel om het proces van transformatie te initiëren, te versterken en te verbeelden. Het betreft dus onderzoek, verzamelen, reflectie, brainstorm, mixen, maken en transformeren. Het is een doorgaand proces. Ik verkies voor mijn kunst een experimentele werkwijze, een open space.

In deze column laat ik een afbeelding zien en geef ik de link naar een filmpje. Ik heb daarbij winterslaap verbonden met dood of beter: schijndood. De winterslaap is wat mij betreft een dode fase en maakt deel uit van een cyclisch proces.

In de afbeelding zie je een ‘still’, een momentopname uit een performance. Je ziet een persoon in een camouflage outfit op de aarde liggen. Het beeld biedt jou als kijker de mogelijkheid om te associëren en verder te dromen, terwijl tegelijkertijd de verbinding met de natuur en de verstilling in dit beeld gegeven is. In het filmpje herken je waarschijnlijk de paralellen met de afbeelding, maar wordt het tevens duidelijk dat het een schijndood betreft: Het beeld valt op gegeven moment stil, de zichtbare beweging houdt op, waarna er ondergronds van alles lijkt te gebeuren.

Het filmpje kun je bekijken op: https://vimeo.com/321046111

Veel inspiratie en inzicht gewenst

Francisca

www.pact23.com

www.shelter36.nl

 

 

 

 

 

No Comments »

James Hillman and Ulrich Beck

In het kader van de master opleiding bij Artez bestudeer ik het theoretisch model van ‘the risk society’, dat ontworpen werd door Ulrich Beck. (Duits socioloog). Het volgende artikel daarover vind ik interessant en deel het daarom hier:  https://www.ukessays.com/essays/sociology/risk-society-beck.php

Daar tegenover of ernaast plaats ik een intervieuw met James Hillman: James Hillman on Changing the Object of our Desire: https://www.youtube.com/watch?v=rFa0X06hLOU

Veel inspiratie en inzicht gewenst,

Francisca, www.pact23.com en www.shelter36.nl

 

 

 

 

No Comments »